Dorian b2 b4

Intervals - 1213212

Modes

2nd mode

Intervals - 2132121


4th mode

Intervals - 3212121


5th mode

Intervals - 2121213

Names - Hungarian Major Inverse


6th mode

Intervals - 1212132


7th mode

Intervals - 2121321

Names - Jeths, Zangula