Raga Audav Tukhari

Intervals - 21234

Modes

2nd mode

Intervals - 12342


3rd mode

Intervals - 23421

Names - Raga Rasranjani


4th mode

Intervals - 34212


5th mode

Intervals - 42123

Names - Raga Dhavalashri