Raga Devarashtra

Intervals - 3121131

Names - Mela Dhatuvardhani, Raga Dhauta Pancama

Modes

2nd mode

Intervals - 1211313


3rd mode

Intervals - 2113131

Names - Sabach Maj7


4th mode

Intervals - 1131312


5th mode

Intervals - 1313121

Names - Ionian Augmented b9


6th mode

Intervals - 3131211


7th mode

Intervals - 1312113

Names - Gypsy Hexatonic, Raga Kalakanthi