Raga Guhamanohari

Intervals - 23412

Names - Pyeong Jo

Modes

2nd mode

Intervals - 34122

Names - Raga Shailaja, Raga Varini


3rd mode

Intervals - 41223

Names - Raga Mand, Raga Nagaswaravali


4th mode

Intervals - 12234

Names - Raga Chitthakarshini


5th mode

Intervals - 22341

Names - Raga Hamsadhvani 2