Raga Neroshta

Intervals - 33521

Modes

2nd mode

Intervals - 35213


3rd mode

Intervals - 52133


4th mode

Intervals - 21335


5th mode

Intervals - 13352