Raga Sauviram

Intervals - 1231221

Names - Mela Suvarnangi

Modes

2nd mode

Intervals - 2312211


3rd mode

Intervals - 3122112


4th mode

Intervals - 1221123


5th mode

Intervals - 2211231


6th mode

Intervals - 2112312


7th mode

Intervals - 1123122