Genus Secundum

Intervals - 412221

Names - Raga Hari Nata

Modes

2nd mode

Intervals - 122214

Names - Raga Suddha Simantini


3rd mode

Intervals - 222141

Names - Raga Chaturangini 2, Raga Ratnakanthi


4th mode

Intervals - 221412

Names - Raga Nattaikurinji, Raga Regeshri


5th mode

Intervals - 214122

Names - Raga Trimurti


6th mode

Intervals - 141222