Raga Kashyapi

Intervals - 124122

Modes

2nd mode

Intervals - 241221

Names - Raga Nishadi


4th mode

Intervals - 122124


5th mode

Intervals - 221241

Names - Raga Vilasini