Raga Nishadi

Intervals - 241221

Modes


3rd mode

Intervals - 122124


4th mode

Intervals - 221241

Names - Raga Vilasini


6th mode

Intervals - 124122

Names - Raga Kashyapi