Raga Vilasini

Intervals - 221241

Modes


3rd mode

Intervals - 124122

Names - Raga Kashyapi


4th mode

Intervals - 241221

Names - Raga Nishadi


6th mode

Intervals - 122124